İş Geliştirme

 

 

Kurumların mevcut sisteme ait uygulamaları teknik olarak ele alıp, kapasite arttırmak amaçlı işleyişe alınan faaliyetler bütününe iş geliştirme denmektedir. İş geliştirme sürecinde işin içinde bulunan tüm çalışanlar sürecin bir parçasıdır. Kurumlar faaliyetleri daha iyi takip edebilmek için iş geliştirme departmanları oluşturur. Bir departman adı altında sistemli çalışmalar yürütülmesi, genel akışın bozulmasını önleyecektir.

İş geliştirmenin amaçları arasında kurum gelirini arttırma, var olan ürün ve hizmetleri geliştirme, yeni pazarlara ulaşma ve mevcut pazarda farklı kullanıcılar ile iletişime geçme yer alır. Bu aşamada iş geliştirme, potansiyel pazarların ve işlerin ortaya konması için hazırlıkları yaparak, iş sıralamasını hazırlar. Uygulama, destekleme ve sürekli takip etme ile süreci meydana getirir. Genel hatları ile iş geliştirme, mevcut imkanları geliştirme, yeni imkanlar yaratma ve tüm süreci sahada uygulamadan sorumludur.

Create your account

tr Turkish
X